معنی و ترجمه کلمه درجه فرو رفتگى به انگلیسی درجه فرو رفتگى یعنی چه

درجه فرو رفتگى

sinkage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها