معنی و ترجمه کلمه درجه لازم به انگلیسی درجه لازم یعنی چه

درجه لازم

optimum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها