معنی و ترجمه کلمه درجه مواد معدنى به انگلیسی درجه مواد معدنى یعنی چه

درجه مواد معدنى

grade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها