معنی و ترجمه کلمه درجه نشانه روى به انگلیسی درجه نشانه روى یعنی چه

درجه نشانه روى

peep sight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها