معنی و ترجمه کلمه درجه نظامى روى بازو به انگلیسی درجه نظامى روى بازو یعنی چه

درجه نظامى روى بازو

chevron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها