معنی و ترجمه کلمه درجه گرما به انگلیسی درجه گرما یعنی چه

درجه گرما

temperature

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها