معنی و ترجمه کلمه درجیب گذاردن به انگلیسی درجیب گذاردن یعنی چه

درجیب گذاردن

pocket
pouch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها