معنی و ترجمه کلمه درج کردن به انگلیسی درج کردن یعنی چه

درج کردن

insert
intercalate
write in

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها