معنی و ترجمه کلمه درج به انگلیسی درج یعنی چه

درج

embodiment
epenthesis
insertion
interpolation
intromission

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها