معنی و ترجمه کلمه درحالت خواب و بیدار به انگلیسی درحالت خواب و بیدار یعنی چه

درحالت خواب و بیدار

somnolent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها