معنی و ترجمه کلمه درحالت ناخودآگاهى به انگلیسی درحالت ناخودآگاهى یعنی چه

درحالت ناخودآگاهى

subconscious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها