معنی و ترجمه کلمه درحال ارتکاب جرم به انگلیسی درحال ارتکاب جرم یعنی چه

درحال ارتکاب جرم

flagrante delicto

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها