معنی و ترجمه کلمه درحال ترقى یا صعود به انگلیسی درحال ترقى یا صعود یعنی چه

درحال ترقى یا صعود

rising

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها