معنی و ترجمه کلمه درحال تعلیق به انگلیسی درحال تعلیق یعنی چه

درحال تعلیق

hanging
suspense
suspensive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها