معنی و ترجمه کلمه درحال جلوس به انگلیسی درحال جلوس یعنی چه

درحال جلوس

sejant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها