معنی و ترجمه کلمه درحال جنون به انگلیسی درحال جنون یعنی چه

درحال جنون

amok


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها