معنی و ترجمه کلمه درحال حمله با پنجه به انگلیسی درحال حمله با پنجه یعنی چه

درحال حمله با پنجه

pounce

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها