معنی و ترجمه کلمه درحال حمله با چنگال به انگلیسی درحال حمله با چنگال یعنی چه

درحال حمله با چنگال

pounce

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها