معنی و ترجمه کلمه درحال خیز به انگلیسی درحال خیز یعنی چه

درحال خیز

pounce

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها