معنی و ترجمه کلمه درحال سکون به انگلیسی درحال سکون یعنی چه

درحال سکون

station
tranquil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها