معنی و ترجمه کلمه درحال ضربان به انگلیسی درحال ضربان یعنی چه

درحال ضربان

pit a pat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها