معنی و ترجمه کلمه درحال عطسه صحبت کردن به انگلیسی درحال عطسه صحبت کردن یعنی چه

درحال عطسه صحبت کردن

sniffle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها