معنی و ترجمه کلمه درحال نزع به انگلیسی درحال نزع یعنی چه

درحال نزع

dying
moribund

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها