معنی و ترجمه کلمه درحال کار به انگلیسی درحال کار یعنی چه

درحال کار

functioning

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها