معنی و ترجمه کلمه درحرکت بودن به انگلیسی درحرکت بودن یعنی چه

درحرکت بودن

ambulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها