معنی و ترجمه کلمه درحصار محصور کردن به انگلیسی درحصار محصور کردن یعنی چه

درحصار محصور کردن

kraal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها