معنی و ترجمه کلمه درحقیقت به انگلیسی درحقیقت یعنی چه

درحقیقت

forsooth
sooth
whereas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها