معنی و ترجمه کلمه درحلقه گل قرار دادن به انگلیسی درحلقه گل قرار دادن یعنی چه

درحلقه گل قرار دادن

garland

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها