معنی و ترجمه کلمه درخانه تحت نظر بودن به انگلیسی درخانه تحت نظر بودن یعنی چه

درخانه تحت نظر بودن

housearrest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها