معنی و ترجمه کلمه درختانى که نر و ماده دارند به انگلیسی درختانى که نر و ماده دارند یعنی چه

درختانى که نر و ماده دارند

diclinous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها