معنی و ترجمه کلمه درختان جنگلى یک ناحیه به انگلیسی درختان جنگلى یک ناحیه یعنی چه

درختان جنگلى یک ناحیه

sylva

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها