معنی و ترجمه کلمه درختان جنگل را قطع کردن به انگلیسی درختان جنگل را قطع کردن یعنی چه

درختان جنگل را قطع کردن

deforest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها