معنی و ترجمه کلمه درختان و بوته هائیکه داراى گل هاى درخشان آتشى یا زرد رنگ هستند به انگلیسی درختان و بوته هائیکه داراى گل هاى درخشان آتشى یا زرد رنگ هستند یعنی چه

درختان و بوته هائیکه داراى گل هاى درخشان آتشى یا زرد رنگ هستند

flame tree

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها