معنی و ترجمه کلمه درختزار انبوه به انگلیسی درختزار انبوه یعنی چه

درختزار انبوه

thicket

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها