معنی و ترجمه کلمه درختستان یا بوته هایى که براى جلوگیرى از وزش باد کاشته مى شوند به انگلیسی درختستان یا بوته هایى که براى جلوگیرى از وزش باد کاشته مى شوند یعنی چه

درختستان یا بوته هایى که براى جلوگیرى از وزش باد کاشته مى شوند

windbreak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها