معنی و ترجمه کلمه درختى به انگلیسی درختى یعنی چه

درختى

arboraceous
arboreal
dendriform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها