معنی و ترجمه کلمه درخت ازگیل به انگلیسی درخت ازگیل یعنی چه

درخت ازگیل

medlar
shadblow
shadbush
sugarberry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها