معنی و ترجمه کلمه درخت الوارى استرالیا به انگلیسی درخت الوارى استرالیا یعنی چه

درخت الوارى استرالیا

silk oak
silky oak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها