معنی و ترجمه کلمه درخت انجیر مقدس هندى به انگلیسی درخت انجیر مقدس هندى یعنی چه

درخت انجیر مقدس هندى

pipal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها