معنی و ترجمه کلمه درخت بنه به انگلیسی درخت بنه یعنی چه

درخت بنه

mastic shrub
mastic tree
terebinth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها