معنی و ترجمه کلمه درخت تبریزى به انگلیسی درخت تبریزى یعنی چه

درخت تبریزى

poplar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها