معنی و ترجمه کلمه درخت تو سرخ به انگلیسی درخت تو سرخ یعنی چه

درخت تو سرخ

grapefruit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها