معنی و ترجمه کلمه درخت جوالدوز به انگلیسی درخت جوالدوز یعنی چه

درخت جوالدوز

jacaranda

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها