معنی و ترجمه کلمه درخت خرنوب به انگلیسی درخت خرنوب یعنی چه

درخت خرنوب

bean tree

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها