معنی و ترجمه کلمه درخت خنجرى یا ابره آدم جنوب شرقى آمریکا به انگلیسی درخت خنجرى یا ابره آدم جنوب شرقى آمریکا یعنی چه

درخت خنجرى یا ابره آدم جنوب شرقى آمریکا

joshua tree

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها