معنی و ترجمه کلمه درخت دوساله به انگلیسی درخت دوساله یعنی چه

درخت دوساله

biennial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها