معنی و ترجمه کلمه درخت ذغال اخته به انگلیسی درخت ذغال اخته یعنی چه

درخت ذغال اخته

cornelian
huckleberry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها