معنی و ترجمه کلمه درخت ریشه کن شده و شناور به انگلیسی درخت ریشه کن شده و شناور یعنی چه

درخت ریشه کن شده و شناور

sawyer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها