معنی و ترجمه کلمه درخت زیتون به انگلیسی درخت زیتون یعنی چه

درخت زیتون

olive
oliver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها