معنی و ترجمه کلمه درخت سدر به انگلیسی درخت سدر یعنی چه

درخت سدر

lotos
lotus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها